«

»

Z histórie slovenského bridžu. Bridž v Žiline.

Prvý krát som sa z bridžom stretol v roku 1961. V tom čase som hrával šach a trénoval mimo iných aj s Lubošom Kaválkom, ktorý v tom čase študoval v Žiline na vysokej škole dopravnej. Pri hraní šachu mi raz Luboš vyprával, že okrem šachu hrá aj bridž a vysvetlil mi základy bridžu. Tak som sa dostal medzi hráčov bridžu v Žiline. Z bridžistov z toho času si pamätám staršiu generáciu manželov Jiráskovcov, p. Gervaiovú, p. Horanskú, p. Okoličanyovú, p. Frličku a z mladších to boli pozdejšie napríklad asistenti na VŠD Milan Hejný, Jano Černý, Vladimír Mařík. Hrával sa rabrový bridž a hrávalo sa doma u niekoho z bridžistov. Licitačný systém, ktorý sa používal bol Limit podľa knihy autorov Polák, Švec Učme se bridž.

V školskom roku 1962/63 som nastúpil na vysokú školu, kde som síce intenzívne hrával bridž na internáte a pozdejšie v Prahe aj v klube, ale s bridžom v Žiline som sa stretol veľmi zriedka, keď som bol doma.

Po ukončení štúdii som sa vrátil k bridžu v Žiline. V roku 1968 začal fungovať pri V-klube na VŠD bridžový krúžok a viedol som prvý kurz. Z mien vtedajších bridžistov študentov VŠD spomeniem Karásek a pár Janšta-Gamčík. Začiatkom roku 1970, okrem vyššie vymenovanej staršej generácie hrali v Žiline bridž aj študenti na VŠD. Zachovala sa rukou písaná kronika BK pri V-klube SZM Vysoké školy dopravní. V tejto kronike je prvá zmienka o turnajoch zo 16.2.1971. Kronika popisuje oficiálne založenie BK jeho činnosť počas nasledujúcich dvoch rokov a končí výročnou členskou schôdzou z 12.10.1972. Kto začal kroniku písať nie je známe. Ďalšie zápisy robil Milan Benedikt, u ktorého sa kronika dodnes zachovala.

18.3.1971 bola prvá členská schôdza BK na ktorej bolo zvolené predsedníctvo v zložení : Peter Hora, Rudolf Louda, Luděk Král, Michal Krajčovič, Jan Klusal, Václav Bílek, bol schválený organizačný poriadok, členské príspevky vo výške 1 Kčs za mesiac a štartovné na turnaji. Zástupcovia SZM prítomní na schôdzi prisľúbili BK finančnú pomoc, za ktorú sme zakúpili hracie a karty a jednoduché textilné bordy. Podarilo sa nám od vedenia internátov získať hraciu miestnosť č.605 na bloku VII internátov s desiatimi stolmi. Urobili sme kurzy bridžu. Kurzy viedli členovia výboru, najmä Louda, Král, Hora, Vybíral a v tých rokoch sa v klube pravidelne hrávalo každý týždeň na 3-8 stoloch. Výsledky z klubových turnajov sú uvedené v spomínanej kronike. Vtedajší šéf V-klubu Jano Pažický nám všestranne pomáhal a v priestoroch V-klubu sa pozdejšie odohralo niekoľko ročníkov žilinských bridžových turnajov. Podľa správy prednesenej na výročnej členskej schôdzi BK dňa 12.10.1972 sa v období 1971/72 odohralo 29 domácich párových turnajov, 13 kôl skupinovky, 3. kolový prebor VŠD, zúčastnili sme sa piatich externých turnajov, 1. liga týmov VŠD a prebehli dva kurzy bridžu.

Už v roku 1970 sa nám podarilo uspieť u vtedajšieho rektora VŠD prof. Jeřábka so žiadosťou, aby prevzal záštitu nad pripravovaným bridžovým turnajom. Rektor prof. Jeřábek turnaj osobne otvoril a venoval pohár, ktorý sme zadefinovali ako putovný. Každý víťaz sa musel zaviazať, že ho na ďalší ročník prinesie, aby si ho na ďalší rok mohol prevziať ďalší víťaz. Mená víťazov jednotlivých ročníkov turnaja boli na pohári vygravírované. O termíne konania a výsledkoch prvého ročníka sa nezachovali žiadne údaje. 12-13.6.1971 sa hral druhý ročník bridžového turnaja „O pohár rektora VŠD“. Škola zabezpečila pre účastníkov turnaja lacné ubytovanie a stravovanie v priestoroch internátov na Hlinách V. Účastníci turnaja boli prekvapení cenou 2,60 Kčs za obed v menze a maloobchodnými cenami v bufete vedeným počas turnaja študentami. 8. ročník pohára rektora sa hral ešte v roku 1977. Zachovali sa len výsledky niektorých ročníkov. Niekto z bridžistov by tento pohár ešte mohol mať doma.

Posledné ročníky turnaja sme už vyhodnocovali na kalkulátore HP9830, ktorý sme si vždy zapožičali z katedry kybernetiky. Program pre vyhodnotenie turnaja bol napísaný v Basicu.

Výsledky 2. ročníka Pohára rektora VŠD, ktorý sa hral 12-13.6.1972. Účasť 25 párov z Ostravy, Bratislavy, Karvinej, Brna, Košíc, Uherského Hradišťa, Rožnova p. Radhoštem, Olomouca a Opavy.

Poradie na prvých piatich miestach :

 1. Kocian-Nemec Ostrava

 2. Reves-Zlacký Bratislava

 3. Kislinger-Péchy Ostrava

 4. Minaříček-Špírek Karviná

 5. Hora-Louda Žilina

Tretí ročník sa konal v dňoch 27-28.5.1972. Celkový počet párov nie je známy. Zo Žiliny sa zúčastnilo 9 párov.

Výsledky na prvých piatich miestach :

 1. Jonáš – Vychodil Olomouc

 2. Sysel – Jeřábek BK Praha

 3. Němec – Svatoš Ostrava

 4. Hebák- Liška BK Praha

 5. Kalužík – Zoubek Brno

Štvrtý ročník sa konal v dňoch 14-15.4.1973.

Poradie na prvých piatich miestach. Účasť 40 párov.

 1. Nováčkovci Ostrava

 2. Pivnička-Kopřiva Ostrava

 3. Vančurová-Lihán Uherské Hradište

 4. Gučík-Števák Košice

 5. Slabeycius-Vašíček Žilina

Zachovali sa ešte výsledky ôsmeho ročníka, ktorý sa hral v dňoch 28-29. mája 1977. Účasť 30 párov. Poradie na prvých piatich miestach.

 1. Fiala-Kalužík

 2. Boroš-Henc

 3. Tomaszewski-Kozanecki

 4. Hutyra-Syguta

 5. Švanda-Posker

A výsledky desiateho ročníka, ktorý sa hral 25-26.5.1985. Účastníci boli z Žiliny, Rabka (PLR), Košice, Michalovce, Prešov, Hnúšťa, Bratislava, Praha, Brno, Rimavská Sobota, celkom 21 párov.

Poradie na prvých piatich miestach.

 1. Prusak-Leszcynski Rabka PLR

 2. Škerlík-Munka Košice

 3. Choma-Zlacký Michalovce

 4. Belyus-Boroš Košice

 5. Volhejn-Petera BKN Praha

Odchovanci vtedajšieho žilinského BK po ukončení štúdia odchádzali do miest svojich ďalších pôsobísk a mnohí z nich ešte stále hrajú bridž (Jožo Gajdoš, Miro Velčko a mnohí ďalší). Vlani na beskydskom bridžovom týždni sa mi prihovorili štyria bridžisti (ktorých som si nepamätal, za čo sa im ospravedlňujem), že som ich kedysi v Žiline na VŠD učil hrať bridž a niektorým aj prednášal. V tom čase sa okrem VŠD hral bridž v Žiline aj na výskumnom ústave dopravnom, kde sa zišla bridžová partia Jano Černý, Robo Vašíček, p. Frlička, Janko Dubový a ďalší.

Po odchode Ing. Horu z VŠD v roku 1978 prevzal bridžovú štafetu v Žiline J. Slabeycius. Pokračoval v každoročných kurzoch bridžu, čím udržiaval pomerne veľkú členskú základňu. Krúžok športového bridžu fungoval pod hlavičkou SZM a pravidelný bridžový turnaj sa hrával pod názvom „O pohár SZM“. Žilinskí bridžisti boli aktívni na bridžových turnajoch v ČSSR i v zahraničí, využívajúc dohody o spolupráci medzi VŠD a niektorými poľskými vysokými školami. Toto obdobie skončilo v r.1989. V zmenenej politickej situácii prestala VŠDS podporovať aktivity bývalého Socialistického zväzu mládeže a bridžový krúžok zanikol.

Po vyše dvadsaťročnej pauze oživil žilinský bridž nebohý Peter Dubnický, ktorý presvedčil bývalých žilinských bridžistov znovu si sadnúť za bridžový stolík. Spolu s P. Horom a J. Slabeyciusom, V. Štefanikom a E. Šustekom založili v roku 2011 občianske združenie „Žilinský bridžový klub“, ktoré úspešne nadviazalo na tradície žilinského bridžu. Klub našiel svoje stále pôsobisko na pôde Palace Hotel Polom, vďaka ústretovosti jeho riaditeľa Ing. M. Mitanu. Od roku 2013 poriada ŽBK každoročne bridžový turnaj „Malá cena Žiliny“. Žilinskí bridžisti sa pravidelne zúčastňujú Majstrovstiev Slovenska v bridži, bridžových turnajov na Slovensku i v Čechách. Po úspešnom účinkovaní v 2. slovenskej bridžovej lige postúpili v roku 2015 do 1. ligy. Členská základňa ŽBK je bohužiaľ veľmi malá, pretože záujem verejnosti o kurzy bridžu je minimálny. Činnosť obnoveného Žilinského bridžového klubu od roku 2013 je zaznamenaný v kronike ŽBK.

 

(Visited 146 times, 1 visits today)