«

»

Výsledky január 2019.

Výsledky klubových súťaží budeme publikovať odteraz súhrnne v jednom článku za mesiac.

Budú to nielen súťaže družstiev, ktoré sa nám podarí v Polome odohrať tak, že nás navštívia

priatelia z Bratislavy, Trenčína a Martina a podarí sa nám dať dohromady aspoň dve družstvá,

ale aj ako sme ich nazvali dištančné turnaje družstiev, ktoré už nejakú dobu hráme s našimi

priateľmi z Martina takým spôsobom, že odohráme 20 rozdaní v Žiline a tieto rozdania posunieme

do Martina, kde ich odohrajú a súťaž vyhodnotíme ako to hrali dve kombinované Martinsko/Žilinské

družstvá. Následne v Martine rozmiešajú nové rozdania, odohrajú ich a Rasťo ich donesie do Žiliny,

aby sme ich mohli odohrať a vyhodnotiť.  Nasledujú jednotlivé hodnotenia :

 

Dištančný turnaj družstiev Martin 11.12.2018, Žilina 2.1.2019 (20 rozdaní)

Družstvo A : Štafurik, Biro, Šustek, Štefánik

Družstvo B : Konečný, Mikita, Slabeycius, Hora

Vyhralo družstvo B v IMP 41:34   VP 11.68 : 8.32

 

Turnaj družstiev v Polome 8.1.2019 (24 rozdaní)

ŽBK         : Slabeycius, Hora, Štefánik, Šustek, Kianica

Hostia      : Nižnanský, Hecko, Konečný, Štafurik

Vyhralo družstvo ŽBK v IMP 65:36  VP 15.69 : 4.31

Šustek a Štefánik odohrali 18 rozdaní a Kianica 12 rozdaní

 

Dištančný turnaj družstiev Martin 14.1.2019, Žilina 15.1.2019 (20 rozdaní)

Družstvo A : Štafurik, Biro, Nižňanský, Zahov

Družstvo B : Slabeycius, Hora, Konečný, Mikita

Vyhralo družstvo B v IMP  62 : 28  VP 16,38 : 3,62

 

Turnaj družstiev v Polome 22.1.2019 (24 rozdaní)

ŽBK           : Štefanik, Hora, Šustek, Kianica

Hostia        : Nižnanský, Golovkov, Šmitala, Hecko

Vyhralo družstvo hostí v IMP 100 : 33  VP  20:0

 

Turnaj družstiev v Polome 29.1.2019 (24 rozdaní)

ŽBK            : Slabeycius, Krušpán, Šustek, Štefanik

Hostia         : Hecko, Šmitala, Golovkov, Kianica

Domáci vyhrali v IMP 85:38  VP 17,52:2.48

(Visited 61 times, 1 visits today)