«

»

Typ na TOP

V párovom turnaji dostal S nezaujímavý list.

Licitácia prebehla takto :

N            E            S            W

pas       1♣         pas         1

pas       2        pas         2NT

pas       3♣         pas         3NT

pas       4

N vyniesol Q, ktorú W zobral K.

Na stole ležal list :

Čo vie hráč S z licitácie, výnosu a pohľadu na stôl o liste vydražiteľa.

Zrejme bude maťAK. Musí mať ♠A a má asi 4 srdcia

vedené maximálne 10.  Ak  nemá ♣Q, impas mu sedí a na trefy si zhodí

piky a odovzdá mi len 2  srdcové zdvihy. Ak má aj ♠J, tak je môj ♠K v impase.

Nezaujímavé rozdanie, všetci budú hrať 4♥ + 1, alebo nie?

W vynesie 10, zo stola pridá malú a S zabije esom a vynesie ♠8.

W sa potešil, že mu sedí srdcový impas na dámu. Pozrie sa do listu a na stôl a počíta.

3 srdcové, 5 trefových, 2 kára a ♠A, na trefy zhodím piky a posledný ♠ zo stola si šnapnem.

Celková bilancia 12 zdvihov a nepotrebujem riskovať, že pikového krála má N.

Zoberie pikovým esom a znovu impasuje srdcovú dámu. Škaredo sa pozrie na hráča S, keď

zoberie zdvih na Q a dva týždne sa s ním nevypráva, keď následne odohrá ♠K a tretí ♠ si

N šnapne.  -1 TOP.

Poznámka : Celý príbeh si autor vymyslel, nevylučujúc pritom, že to tak niekde mohlo prebehnúť.

(Visited 40 times, 1 visits today)