«

»

Rôzne sú cesty ako to padnúť

Ako vidieť z obrázku hrajú sa 4♠, obrana už získala 3 zdvihy a pre splnenie potrebuje vydražiteľ zobrať všetky zdvihy. Vydražiteľ z predchádzajúcej zohrávky vie, že všetky trumfy má N a je mu známe aj aké hodnoty to sú. Rozloha zostávajúcich kár nie je známa. Ak nie sú všetky v jednej ruke, stačí dotrumfovať a sú vysoké. Jeden z hráčov to tak urobil dotrumfoval a posledné odovzdal súperom.

V rovnakom rozdaní pri inom stole koncovka vyzerala trochu odlišne.

Tu sa hlavný hráč rozhodol, že padne iným spôsobom. Dotrumfoval a miesto toho, aby si odohral z ruky vysoké trefy prešiel srdcom na stôl a vydal posledné . Podobne to skončilo ešte na jednom stole.

Na ďalších dvoch stoloch v pozícii

zahral J a zahodil ♣. N šnapol, odohral ♠Q a na výdaj zostal ešte jeden ♣.

 

Na ďalšom stole to skončilo -2 keď v pozícii

zahral K a z ruky zahodil ♣, čo N šnapol a po odohraní ♣ zdvihu obrany, keď sa dostal na na stôl zbytočne trumfol a odovzdal posledné .

Ďalší vydražiteľ v pozícii

keď po výnose ♣ mohol dokonca splniť s nadzdvihom sa rozhodol zahrať trumf a potom, čo N zobral ♠Q a vrátil J, tiež skončil -2.

Bridž je pekná hra a možností je veľa.

(Visited 23 times, 1 visits today)