«

Rozdanie plné omylov

Začneme od konca a to zobrazením najlepších výsledkov rozdania hranom na BBO. Obe linky sú v prvej hre.

Z obrázku vidieť, že najlepší záväzok linky EW sú 4♥︎, ktoré sa oplatí brániť záväzkom 5♦︎.  S zahájil s listom S        

2♦︎ a W zvažoval, ako na to bude reagovať. Z opatrnosti sa spýtal čo znamená nealertované zahájenie a keď dostal odpoveď  gyenge kettes kára, s nižšie uvedeným listom  

licitoval 4♠︎, čím sa dopusti prvého omylu, pretože nevedomky preskočil pre ich linku optimálny záväzok 4♥︎.

Druhý omyl urobil N, keď s listom  

bránil záväzok, ktorý tam nie je, dražbou  5♦︎. Po dvoch pasoch dal W kontru a po pase N, prišiel tretí omyl, keď E dražil 5♥︎. Po pase S, W s ♥︎AK zvažoval, s akou kartou mohol jeho partner licitovať 5♥︎. Chybne to odhadol na 6list ♥︎ vedený minimálne QJ, zádrž v ♦︎ (single, chicken, alebo A alebo K), prípadne  ďalší K alebo Q  a krátke piky. V takom prípade  by tam mal byť slem a  dražil 6 ♥︎  (4-tý omyl). Celý licit vyzeral takto: 

Piaty omyl bol výnos S, keď vyniesol single ♣︎J. W stŕpol, keď zbadal list svojho partnera s ♦︎Q,10 (pozri obrázok nižšie), ale vzápätí zistil, že pokiaľ nie sú trumfy delené 4:1, tak je záväzok  po danom výnose splniteľný, dokonca z nadzvihom. E zobral ♣︎A na stole, odohral ♥︎AK a keď všetci pridali, prešiel ♠︎10 do ruky, dotrumfoval a dohral všetky zdvihy v ♠︎a♥︎. Celkom zaujímavý výsledok 6♥︎+1 v páraku na IMPy v rozdaní plnom omylov. Záväzok v ♥︎ sa na žiadnom z ďalších 19 stolov nehral.

Záväzok sa dal poraziť veľmi jednoducho, odohraním dvoch zdvihov v ♦︎, a ďalší pád sa dá dosiahnúť zahranim ♠︎ do tretieho zdvihu, čo spôsobí stratu prechodu medzi listami zohrávajúceho. Pikový výnos spôsobí dva pády aj bez toho, že by sa hneď na začiatku odohrali 2 zdvihy v ♦︎.

PS. Po dohraní záväzku súper zavolal k stolu vedúceho turnaja, ktorý zrejme žiaden problém nezistil, lebo nepožadoval vysvetlenie. Nadpriemerný výskyt omylov v jednom rozdaní asi nepovažoval za porušenie pravidel.

(Visited 8 times, 1 visits today)