«

»

Drahé alebo lacné?

Pred časom som písal príspevok s názvom Kto útočí a kto sa bráni a opäť sa mi dostalo do rúk rozdanie, v ktorom ťažko na prvý pohľad rozlíšiť, ktorá strana útočí a ktorá sa bráni. Rozdanie vyzeralo takto :

 

NS majú dominanciu v lacných  farbách a EW v drahých. Výsledky, ktoré dosiahli jednotlivé páry v rozdaní možno vidieť na  obrázku v závere článku. Väčšina  párov hrala záväzok v ♥︎. Záväzok v ♠︎, v ktorom sa dá uhrať o zdvih viac hral neúspešne jeden pár. Zbývajúce  páry po potvrdení  srdcovej zhody už na možnosť pikového záväzku neprišla. Srdcový záväzok sa dá úspešne brániť piatimi kárami, čo niekoľko párov aj skúsilo a niektorí ich  aj splnili dokonca s kontrou. Problém obrany proti záväzku  5♦︎ je v tom, že existuje jediná cesta ako záväzok poraziť a akékoľvek odchýlenie od tejto cesty znamená pri správnej hre hlavného hráča splnenie záväzku. Všetci obranci nastúpili na túto cestu správne a vyniesli ♣︎A. Po tomto výnose nastal problém ako dostať partnera do zdvihu, aby mohol W uplatniť svoje jediné ♦︎ na šnap trefový. Jediná možnosť pri danom rozložení kariet je riskantne zahrať malý ♠︎, ku ♠︎K  partnera. K tomu nenašiel  nikto z obrancov odvahu. Pri pohľade na stôl väčšinou  zahrali  figúru pod ♥︎K, ktorého videli na stole s tým, že partner, ktorý farbu potvrdil bude mať A. Neuvedomili si pritom,  že po potvrdení farby a pri štvorliste, ktorý vidí na stole, S zrejme ♥︎ nemá. Iný obranca si v  druhom  zdvihu  stiahol ♠︎A  očakávajúc,  že mu partner ♠︎K namarkuje, ale následne sa ukázalo, že tadiaľ cesta nevedie a správny okamžik pre porazenie záväzku už obrana prepásla. Zaujímavosťou rozdania  je, že aj obrana 6♦︎ proti  5♠︎ za predpokladu, že  by to EW hrali tak ako je vyššie popísané a  hlavný hráč  by  padol len raz, by teoreticky  mala  byť dobrá obrana.  Ďalšou zaujímavosťou rozdania je rozdelenie figurových bodov medzi súperov presne v pomere 20:20.

(Visited 20 times, 1 visits today)