»

Čo je to bridž?

Bridž je najpopulárnejšia kartová hra na svete vo viac ako 120 krajinách sveta, ktoré sú členmi Svetovej bridžovej federácie.(www.bridge.gr). Europské krajiny sú združené v Europskej bridžovej federácii (www.eurobridge.org) Odhaduje sa, že počet aktívnych hráčov prevyšuje 60 milionov. Najrozšírenejší je bridž v USA, kde je viac ako 25 milionov hráčov, z ktorých je veľa organizovaných v American Contract Bridge League (www.acbl.org).

Bridž hrajú štyria hráči a je to hra dvoch dvojíc hráčov sediacich proti sebe proti súperiacej dvojici. Hrá sa s jednou polovičkou 52 žolíkových kariet.

Výhody bridžu:

 • môže sa hrať za každého počasia
 • nie sú žiadne vekové hranice. Hráč môžu hráči od 5 rokov do neskorej osemdesiatky a môžu vyhrať mnohé súťaže a tirnaje, ako majstrovstvá regionov, krajín alebo medzinárodné súťaže
 • bridž Vás udržiava mentálne činným po mnoko rokov a je vedecky dokázané, že bridžisti žijú dlhšie, bridž je intelektuálna gymnastika pre starších
 • je možné hrať bridž napriek určitým fyzickým handicapom
 • môžete ho hrať súťažne , alebo len po domácky súkromne
 • môžete ho hrať na internete 24 hodín denne

Dostupné servery pre internetový bridž

Bridž má všetky prvky, ktoré charakterizujú šport: fair play, disciplinu, pravidlá, etiku, tréning, súťaženie, výkonnosť. Bridž je definovaný ako „šport mysle“, ale nie je iba šport pre mozog: vyžaduje značnú koncentráciu, bojového ducha, rýchle reflexy a kondíciu, hodnoty dosiahnuteľné iba pri dobrej fyzickej zdatnosti.
Svetová bridžová federácia (WBF) bola v roku 1999 prijatá za člena MOV. Na zimnej olympiáde v Salt Lake City bola v dňoch 2.-6.2.2002 uskutočnená ukážka športového bridžu. V kategoriach open, ženy a juniori sa za účasti 24 družstiev uskutočnil propagačný turnaj. Predpokladá sa, že na ZOH 2006 bude bridž zaradený ako riadna olympijská disciplína.

Bridž má veľkú výchovnú funkciu pre mládež, keďže zlepšuje žiacku a študentskú kapacitu na:

 • sústreďovanie
 • analýzu
 • robenie rozhodnutí
 • komunikatívnosť
 • rešpektovanie partnera a súperov

UNESCO uznáva výchovné funkcie bridžu a rozhodlo sa sponzorovať svetové programy na výučbu bridžu v školách. Na web stránke www.wbfteaching.org je možno zdarma získať programy na výučbu bridžu priamo nahratím na disketu.

(Visited 87 times, 1 visits today)