«

»

Bezpečná zohrávka

V rozdaní obdržal S celkom peknú kartu a zahájil licitáciu 1♠️. Ďalej licitácia prebehla následovne.

N      E        S      W

                   1♠️     3♣️

3♠️   pas   4NT pas                                 (4 NT Blackwood)

5♠️   pas    6♠️   pas                                 (5♠️ 2 kontroly z 5 + Q♠️)

pas pas

W vyniesol K♣️ a pred vydražiteľom vyložil N svoje karty na stôl.

 

  K♣️

Rýchla inventúra : Vydáme 1♣️ a máme 5♠️ových, 4♥️vé a 3♦️ové, splníme ľavou zadnou. Prvý zdvih vyzeral takto

                                                               3♣️

                                                       K♣️          A♣️

                                                               6♣️

To vyzerá na single A♣️, veď aj z licitácie sa zdá, že W má sedemlist ♣️ový. Musíme dať pozor sú tu divné rozlohy. E sa na dlhšie zamyslel a potom vyniesol prekvapujúco 2♠️. Celý zdvih vyzeral takto :

                                                               K♠️

                                                       2♣️           2♠️

                                                               7♠️

Treba urobiť novú inventúru. E má 5♠️. Vytrumfovať nerobí problém,všetky ♠️ sú vysoké, ak sú ♦️ 3:3, tak žiaden problém, ak nie sú, tak si môžeme jedno ♦️ šnapnúť na stole, máme tam vysoké ♠️. Problém je ak má E single ♦️ a druhé ♦️ mi šnapne. Ešte je tu šanca, že má E 4♥️ a na ♥️ si odhodíme ztratové ♦️. To si ale musíme odohrať najskôr ♥️K a J z ruky a čo keď má E single a šnapne mi druhé kolo? Ešte by sa to dalo hrať na skvíz v ♥️/♣️, ak má W štvorlist ♥️, alebo skvíz v ♦️/♣️, ak má W štvorlist ♦️. Potrebujeme viac informácii o rozlohe. Zatiaľ vieme, že W má 7list v ♣️ a E 5list v ♠️. Poďme na to postupne. Vonku je sedem ♥️. W ich môže mať maximálne 6, takže celkom bezpečne môžeme zahrať ♥️. Prešlo to ku K♥️ v ruke a obaja priložili  ♥️ . Videli sme, že W mal 1♥️, takže môže mať maximálne 5♦️ a E musí mať minimálne 1♦️. Môžme teda bezpečne odohrať A♦️. Znovu obaja priznali ♦️. W má okrem trefov ešte 4 iné karty, čiže môže mať maximálne 4♥️ a E ešte musí mať ďalšie ♥️. Odohráme J♥️ a obaja priznajú ♥️. Znovu prehodnotíme situáciu. W má okrem ♣️ov ešte 3 karty, takže môže mať maximálne 3♦️ a E musí mať minimálne ešte 1♦️. Odohráme K♦️ a znovu všetci priznajú. Ďalej už je to jednoduché, šnapneme si malé ♦️ na stole, vytrumfujeme a položíme karty na stôl.  Bezpečná zohrávka, nemuseli sme nič hádať.

(Visited 25 times, 1 visits today)