«

»

4 hry v jednom rozdaní

V turnaji na BBO obdržal hráč S tento list :

Partner (N) zahájil licitáciu 2♠️, po pase E, S licitoval 3♦️, N zopakoval 3♠️, na čo následovala kontra od E. S bez pikov nechcel nechať kontrovaný záväzok a váhal medzi 3NT a 4♣️. Celá licitácia nakoniec prebehla takto :

Zohrávka nebola celkom jednoduchá, ale S získal 9 zdvihov a záväzok splnil. Zaujímavé bolo pozrieť sa na záväzky, ktoré hrali ďalšie páry v turnaji.

A to najzaujímavejšie uvidíme na konci, keď sa na uvedené rozdanie pozrieme cez Bridge Solver :

Analýza uvádza, že okrem 3NT, ktoré S splnil sú v rozdaní na linke NS ešte ďalšie 3 celoherné záväzky. Pokúste sa zistiť, ako sa dá jednotlivé celoherné záväzky splniť z pohľadu na otvorené karty. Pokiaľ sa Vám na niektorú správnu zohrávku nepodarí prísť, Bridge Solver Vám napovie. (Návod ako použiť Bridge Solver sa dá najsť na https://www.bridgeclub.sk/analyza-rozdani/ ). Tie páry, ktoré v turnaji zohrávali farebné záväzky tú správnu cestu k splneniu záväzku nenašli a celoherné zaväzky v NT tiež neboli všetky úspešné.

(Visited 28 times, 1 visits today)