«

»

3 alebo 4 piky?

V rozdaní po licitácii :

W vyniesol ♦ 8 a zohrávajúci S videl pred sebou karty svojho spoluhráča. My si však zobrazíme všetky karty.

Hlavný hráč aj keď nevidel tabuľku vpravo dole, ktorú nám dáva k dispozícii Bridge Solver si spočítal, že z rozbehu odovzdá 2 zdvihy v ♦ a ďalej má na výdaj jeden zdvih v ♥ a jeden v ♣ to znamená výsledok -1. E zobral ♦ zdvih, odohral ďalšie vysoké ♦ a zahral ♣ 6, ktorú hlavný hráč prevzal ♣ K na stole. Zahral malý trumf ku ♠ K v ruke a vyniesol posledné ♦ , ktoré šnapol na stole. Druhý krát trumfol ♠ Q a následne vyniesol zo stola malé ♥ , ktoré prevzal ♥ A v ruke.

Vyniesol ♥ 9 a nastal rozhodujúci moment partie. W pokryl vynesenú ♥ 9 svojou ♥ 10, čo zadalo celú partiu. Pokiaľ by pridal ♥ Q a E ♥ J, bol by zostal W na zdvihu a výnosom ♣ , ktorý si E šnapne záväzok porazia. Potom, čo sa dostal do zdvihu E záväzok 4 ♠ sa už nedá pri správnej hre hlavného hráča poraziť. E zahral ♠ 9, ktorú hlavný hráč pustil na stôl k ♠ J, zahral malé ♥ , ktoré si v ruke šnapol.

 

Teraz po výnose ♠ A W už nezíska ani jeden zdvih, pretože je vo

skvíze a stratí kontrolu buď v ♥ alebo v ♣. Desiaty zdvih sa narodil napriek tomu,že to vyzeralo

beznádejne. Umožnila to chyba súpera, ale priznajme si, kto by tam dal po pohľade na stôl dámu, keď stačí desiatka.

(Visited 27 times, 1 visits today)